Prezydent z wizytą w PWiK

W dniu 13 marca 2020 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. odwiedzili Prezydent Piotr Korytkowski oraz Zastępca Prezydenta, Paweł Adamów. Tematem wizyty były osiągnięcia spółki na przestrzeni ostatnich 10 lat, a także obecna kondycja ekonomiczna przedsiębiorstwa. Panowie Prezydenci mieli okazję zobaczyć trwające inwestycje, m.in. modernizację Stacji Uzdatniania Wody, budowę wiaty na odwodnione osady ściekowe, wymianę przyłączy wodociągowych i naprawę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśnej oraz modernizację Przepompowni Ścieków w pobliżu terenów inwestycyjnych.

Na spotkaniu zaprezentowane zostały zrealizowane przez PWiK Sp z o.o., kluczowe inwestycje dla miasta Konina, tj.

  • rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Konina etap I i etap II, którym celem było m.in. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z oczyszczalni ścieków poprzez hermetyzację procesu oczyszczania ścieków oraz zaplanowanie rozwiązań efektywnych energetycznie
  • budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Pątnów, Gaj, Osada,
  • modernizacja i doposażenie Akredytowanego Laboratorium Badań Środowiskowych,
  • zakup dwóch pojazdów specjalistycznych do hydrodynamicznego czyszczenia kanałów,
  • renowacja kanalizacji sanitarnej,
  • zakup wirówki zagęszczająco odwadniającej,
  • termomodernizacja obiektów Oczyszczalni Ścieków Prawy i Lewy Brzeg,
  • instalacje pomp ciepła, dzięki którym ogrzewane są budynki PWiK Sp. z o.o.,

a także szereg inwestycji liniowych realizowanych na bieżąco w ramach podstawowej działalności przedsiębiorstwa.

Ważnym punktem spotkania była wizyta na terenie modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody. To jedna z najważniejszych inwestycji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., która pozwoli na utrzymanie stabilności energetycznej eksploatacji urządzeń oraz zwiększy bezpieczeństwo dostarczania wysokiej jakości wody dla mieszkańców Konina na kolejne dekady. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwoli na podniesienie efektywności procesów uzdatniania i zapewni stabilną jakość Pewiczanki. Poza najwyższą jakością dostarczanej wody, celem modernizacji jest zmniejszenie ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wody i obniżenie kosztów eksploatacji SUW. Całkowity koszt inwestycji to ponad 41 milionów złotych. Zakończenie modernizacji planowane jest na połowę 2021 roku.

Oprócz wizyty na terenie największej obecnie inwestycji, Panowie Prezydenci mogli zaobserwować postęp prac związanych z budową wiaty na odwodnione osady ściekowe. Konstrukcja jest już widoczna, a dach wiaty docelowo posłuży również do instalacji paneli fotowoltaicznych. Teren Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg został przygotowany do budowy największej w mieście farmy fotowoltaicznej, na którą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie pozyskało w ramach działalności „Klastra Energii – Konin Zielona Energia”, środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa jest już podpisana i niebawem zostanie ogłoszony przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. Moc przedmiotowej farmy fotowoltaicznej to aż 2,2 MW.

Poza zrealizowanymi oraz obecnie realizowanymi inwestycjami Prezes Zarządu przedstawił plan rozwoju spółki na najbliższe lata, do których zalicza się m.in. budowa Regionalnej Instalacji Zagospodarowania Osadów Ściekowych co pozwoli przedsiębiorstwu na uzyskanie samowystarczalności energetycznej.
Wszystkie powyższe działania to konsekwentna realizacja inwestycji mających na celu zabezpieczenie spółki pod kątem energetycznym i obniżanie kosztów eksploatacji obu oczyszczalni ścieków, Stacji Uzdatniania Wody i wchodzących w skład spółki obiektów, a także wpisują się w program zielonej energii dla Konina, co jest istotne nie tylko ze względów finansowych w dłuższej perspektywie, ale również ze względów ekologicznych.

Poniżej kilka zdjęć z wizyty Prezydenta Piotra Korytkowskiego i Zastępcy Prezydenta Pawła Adamowa.


Przeczytaj także

Modernizacja wodociągu ul. Wyszyńskiego 8.

21.06.2024

PWiK Sp. z o.o. , informuje o planowanej przerwie w dostawie wody w dniu 25.06.2024...

Czytaj więcej

Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową ul. Powstańców Styczniowych

18.06.2024

PWiK Sp. z o.o. informuje, że w dniu 20.06.2024 - czwartek, w godz. od 08.00...

Czytaj więcej

Awaria wodociągowa ul. Galileusza 4.

09.06.2024

PWiK Sp. z o.o., informuje o awarii wodociągowej w ul. Galileusza 4. Awaria usuwana będzie...

Czytaj więcej
Czytaj więcej Badania wody