Trafione inwestycje „Pewiku”

W obliczu szalejących cen energii elektrycznej PWiK Sp. z o.o. w Koninie trafił z inwestycjami w Odnawialne Źródła Energii.

Po pomyślnych inwestycjach w pompy ciepła, które ogrzewają wszystkie budynki i obiekty technologiczne spółki, „Pewik” od 2017 roku inwestuje w fotowoltaikę. Obecnie na terenie przedsiębiorstwa działa instalacja o mocy 200 kW. Zakończona właśnie budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg o mocy 2,2 MW będzie dodatkowym, mocnym zastrzykiem energii dla spółki.

6615 paneli fotowoltaicznych wyprodukuje rocznie ok. 1900 MWh energii, uwzględniając straty na inwerterach i przesyle. Inwestycja pozwoli pokryć ponad 30% zapotrzebowania spółki na energię elektryczną i zredukuje emisję CO2 o ponad 1500 ton rocznie. Jest to projekt samofinansujący, będący elementem działalności pomocniczej. Środki na jego realizację w 85% spółka pozyskała z funduszy unijnych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Możliwe to było dzięki utworzeniu Klastra Energii „Zielona Energia Konin”, którego koordynatorem jest PWiK Sp. z o.o. w Koninie. Łączna wartość kosztów kwalifikowanych to 6,6 mln złotych, w tym kwota dofinansowania 5,61 mln zł.

Produkcja energii elektrycznej na bazie źródła energii słonecznej wpisuje się w politykę UE w zakresie ochrony środowiska, strategię bezpieczeństwa energetycznego kraju i poprawy warunków rozwoju regionalnego, realizując jednocześnie strategię miasta Konina poprzez „Klaster Energii – Zielona Energia Konin”. „Pewik” jako strategiczna spółka dla miasta zarządzająca infrastrukturą krytyczną, inwestując w instalacje fotowoltaiczne skutecznie dąży do samowystarczalności energetycznej. Tę niezależność potwierdza również fakt, że wszystkie obiekty przedsiębiorstwa są połączone kablami średniego napięcia do przesyłania energii elektrycznej.

Dynamika wzrostu cen i niestabilna sytuacja na rynku energetycznym pokazuje, że plan zwiększenia zużycia energii pochodzącej z OZE i budowa elektrowni słonecznej to była dobra decyzja nadająca kierunek, który zwiększa bezpieczeństwo energetyczne spółki i pozytywnie wpływa na środowisko naturalne.

 

 


Przeczytaj także

Modernizacja wodociągu ul. Wyszyńskiego 8.

21.06.2024

PWiK Sp. z o.o. , informuje o planowanej przerwie w dostawie wody w dniu 25.06.2024...

Czytaj więcej

Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową ul. Powstańców Styczniowych

18.06.2024

PWiK Sp. z o.o. informuje, że w dniu 20.06.2024 - czwartek, w godz. od 08.00...

Czytaj więcej

Awaria wodociągowa ul. Galileusza 4.

09.06.2024

PWiK Sp. z o.o., informuje o awarii wodociągowej w ul. Galileusza 4. Awaria usuwana będzie...

Czytaj więcej
Czytaj więcej Badania wody