Zabezpieczmy instalacje przed zimą!

Przed nastaniem niskich temperatur należy:

 • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
 • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy, czy nie są uszkodzone;
 • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając jednak możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika,
 • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia nieocieplane odpowiednio zaizolować – ocieplić;
 • elementy sieci wodociągowej oraz wodomierze (podliczniki) wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworu zasilającego oraz otwarcie zaworu czerpalnego.

  Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu (tzn. do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody) wówczas należy zgłosić awarię do naszego Przedsiębiorstwa pod bezpłatny numer telefonu 994. Wówczas nasi pracownicy  wymienią wodomierz na nowy. Niestety będzie to usługa odpłatna.

  Nieprzerwany dostęp do wody pitnej w okresie zimowym zależy także od przezorności Odbiorców.

  Prosimy zatem o zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed mrozem !


Przeczytaj także

Modernizacja wodociągu ul. Wyszyńskiego 8.

21.06.2024

PWiK Sp. z o.o. , informuje o planowanej przerwie w dostawie wody w dniu 25.06.2024...

Czytaj więcej

Modernizacja kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową ul. Powstańców Styczniowych

18.06.2024

PWiK Sp. z o.o. informuje, że w dniu 20.06.2024 - czwartek, w godz. od 08.00...

Czytaj więcej

Awaria wodociągowa ul. Galileusza 4.

09.06.2024

PWiK Sp. z o.o., informuje o awarii wodociągowej w ul. Galileusza 4. Awaria usuwana będzie...

Czytaj więcej
Czytaj więcej Badania wody