Zabezpieczmy instalacje przed zimą!

Przed nastaniem niskich temperatur należy:

 • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
 • studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy, czy nie są uszkodzone;
 • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając jednak możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika,
 • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia nieocieplane odpowiednio zaizolować – ocieplić;
 • elementy sieci wodociągowej oraz wodomierze (podliczniki) wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworu zasilającego oraz otwarcie zaworu czerpalnego.

  Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu (tzn. do jego uszkodzenia skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody) wówczas należy zgłosić awarię do naszego Przedsiębiorstwa pod bezpłatny numer telefonu 994. Wówczas nasi pracownicy  wymienią wodomierz na nowy. Niestety będzie to usługa odpłatna.

  Nieprzerwany dostęp do wody pitnej w okresie zimowym zależy także od przezorności Odbiorców.

  Prosimy zatem o zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed mrozem !


Przeczytaj także

Awaria sieci wodociągowej ul. Polna 21

05.02.2024

PWiK Sp. z o.o. informuje, że w dniu 05.02.2024r. o godzinie 11:00 z powodu awarii...

Czytaj więcej

Awaria sieci wodociągowej ul. Sucharskiego

01.02.2024

PWiK Sp. z o.o. informuje, że w dniu 01.02.2024r. z powodu awarii sieci wodociągowej wstrzymano...

Czytaj więcej

Biura i sala konferencyjna do wynajęcia

07.09.2023

Do wynajęcia biura, sala konferencyjna, kuchnia i łazienki o łącznej powierzchni 320 m2. Biuro nr...

Czytaj więcej
Czytaj więcej Badania wody