Szukaj na stronie
pewiczanka
telefon alarmowy 994
polski deutsch english
slajd
przycisk przycisk

Taryfy za wodę i ścieki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z podjętą w dniu 29 listopada 2017 r. uchwałą Rady Miasta Konina, okres obowiązującej taryfy za zbiorowe zapatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Konina został wydłużony do dnia 31.05.2018 r. 

Uchwała Rady Miasta nr 592 - pobierz   

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:
Od dnia 01.03.2017 r. do dnia 28.02.2018 r. na terenie miasta Konina obowiązywać będą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

TARYFA 2017/2018 - pobierz
Podstawa prawna: Uchwała nr 450 Rady Miasta Konina z dnia 25.01.2017 r. - pobierz 
Uzasadnienie - pobierz 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:
Od dnia 01.03.2016 r. do dnia 28.02.2017 r. na terenie miasta Konina obowiązywać będą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

TARYFA 2016/2017 - pobierz 
Podstawa prawna: Uchwała Nr 254 Rady Miasta Konina z dnia 27.01.2016 r. - pobierz 
Uzasadnienie - pobierz 
Prezentacja - pobierz  

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:
Od dnia 01.03.2015 r. do dnia 29.02.2016 r. na terenie miasta Konina obowiązywać będą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 
TARYFA 2015/2016 - pobierz 
Podstawa prawna: Uchwała Nr 20 Rady Miasta Konina z dnia 21.01.2015 r. - pobierz

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:
Od dnia 01.03.2014 r. do dnia 28.02.2015 r. na terenie miasta Konina obowiązywać będą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Prezentacja cen i stawek opłat dla gospodarstw domowychpobierz 
 
TARYFA 2014/2015pobierz
Podstawa prawna: Uchwała Nr 702 Rady Miasta Konina z dnia 29.01.2014 r. - pobierz

Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf:

Rada Miasta Konina przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Konina na okres 01.01.2014 do 28.02.2014 r.. 
Podstawa prawna: Uchwała nr 672 Rady Miasta Konina z dnia 27.11.2013 r. - pobierz

TARYFA 2013/2014pobierz
Podstawa prawna: Uchwała Nr 478 Rady Miasta Konina z dnia 28.11.2012 r. - pobierz 

Odbiorca płaci jedną opłatę abonamentową w okresie rozliczeniowym miesięcznym za każdy posiadany wodomierz główny, urządzenie pomiarowe lub rozliczenie ryczałtowe (w zależności od sposobu dokonywania rozliczeń), z wyjątkiem odbiorców posiadających podlicznik. Odbiorca posiadający podlicznik płaci dodatkowo w okresach rozliczeniowych od kwietnia do września opłatę za odczyt podlicznika.

Instrukcja "Kwalifikowanie i kontrola Dostawców ścieków przemysłowych IN DS 02" - pobierz