Komunikat

Szanowni Państwo,

W dniu 14 grudnia 2022 r. zakończył się prawomocnie spór pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Koninie a regulatorem – Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził ostatecznie stanowisko wyrażone przez sąd pierwszej instancji tj. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w świetle którego taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Konina i ulicy Miodowej w miejscowości Brzeźno, gmina Krzymów – weszły w życie z mocy prawa, z dniem 2 czerwca 2021 r.

Tym samym, sądy administracyjne obu instancji przyznały w sprawie rację Spółce i podzieliły w pełni jej argumentację, iż organ regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydał decyzję odmawiającą zatwierdzenia taryf Spółki, po upływie ustawowego terminu bez podstawy prawnej tzn. w momencie gdy nie posiadał już takiej kompetencji.

W świetle powyższego, taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Konina i ulicy Miodowej w miejscowości Brzeźno, gmina Krzymów obowiązują zgodnie z wcześniejszymi informacjami publikowanymi na stronie internetowej Spółki www.pwik-konin.com.pl w zakładce „Taryfa”.


Przeczytaj także

Awaria sieci wodociągowej ul. Polna 21

05.02.2024

PWiK Sp. z o.o. informuje, że w dniu 05.02.2024r. o godzinie 11:00 z powodu awarii...

Czytaj więcej

Awaria sieci wodociągowej ul. Sucharskiego

01.02.2024

PWiK Sp. z o.o. informuje, że w dniu 01.02.2024r. z powodu awarii sieci wodociągowej wstrzymano...

Czytaj więcej

Biura i sala konferencyjna do wynajęcia

07.09.2023

Do wynajęcia biura, sala konferencyjna, kuchnia i łazienki o łącznej powierzchni 320 m2. Biuro nr...

Czytaj więcej
Czytaj więcej Badania wody