Komunikat

Szanowni Państwo,

W dniu 14 grudnia 2022 r. zakończył się prawomocnie spór pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Koninie a regulatorem – Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził ostatecznie stanowisko wyrażone przez sąd pierwszej instancji tj. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w świetle którego taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Konina i ulicy Miodowej w miejscowości Brzeźno, gmina Krzymów – weszły w życie z mocy prawa, z dniem 2 czerwca 2021 r.

Tym samym, sądy administracyjne obu instancji przyznały w sprawie rację Spółce i podzieliły w pełni jej argumentację, iż organ regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydał decyzję odmawiającą zatwierdzenia taryf Spółki, po upływie ustawowego terminu bez podstawy prawnej tzn. w momencie gdy nie posiadał już takiej kompetencji.

W świetle powyższego, taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Konina i ulicy Miodowej w miejscowości Brzeźno, gmina Krzymów obowiązują zgodnie z wcześniejszymi informacjami publikowanymi na stronie internetowej Spółki www.pwik-konin.com.pl w zakładce „Taryfa”.


Przeczytaj także

Jak radzić sobie z upałami

10.07.2024

Ciepło? Gorąco! 10 porad na upały. Jak się chronić? PIJ DUŻO WODY. Podstawą dobrego samopoczucia...

Czytaj więcej

Awaria na przyłączu wodociągowym ul. Okólna 33 - Przerwa w dostawie wody w dniu 09.07.2024

08.07.2024

PWiK Sp. z o.o. informuje, że w dniu 09.07.2024 - wtorek, w godz. od 07.30...

Czytaj więcej

Konkurs z okazji Światowego Dnia Środowiska!

27.05.2024

Już 5 czerwca Światowy Dzień Środowiska! Z tej okazji Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z...

Czytaj więcej
Czytaj więcej Badania wody