Usługi eksploatacyjne związane z gospodarką ściekową oraz usługi elektryczne

1.  Przyjmowanie nieczystości płynnych na punkt zlewny

  • bytowych – cennik
  • przemysłowych – cena wg kalkulacji indywidualnych

2.  Eksploatacja przepompowni ścieków (deszczowych i sanitarnych) – cena wg kalkulacji indywidualnych.

3.  Wykonywanie sterowania i monitoringu przepompowni ścieków – cena wg kalkulacji indywidualnych.

4.  Wykonywanie i montaż instalacji technologicznych przepompowni ścieków – cena wg kalkulacji indywidualnych.

5.  Przyłączanie przepompowni sieciowych do zakładowego systemu monitoringu – cennik

6.  Usługa ważenia na wadze samochodowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg  (maks. zakres ważenia pojazdu
wynosi 60 T, maks. długość pojazdu/zespołu pojazdów – 16 metrów) – cennik

7.  Usługi elektrotechniczne i pomiary elektryczne – cena wg kalkulacji indywidualnych.