Przetargi

Przydatne Dokumenty

Regulamin udzielania zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie – pobierz

Regulamin udzielania zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie w zakresie projektów realizowanych w ramach dofinansowania z POIS na lata 2014-2020 – pobierz 

Regulamin wynajmu i dzierżawy nieruchomości będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Koninie – pobierz

Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego – pobierz

Zarządzenie ws. „Instrukcji sprzedaży likwidowanych składników majątku PWiK Sp. z o.o.” – pobierz  

Aneks do ww. zarządzenia – pobierz 

Zarządzenie ws. stosowania wymagań BHP, p.poż i ochrony środowiska – pobierz 


Rozeznanie rynku

04.08.2020

Zaprojektowanie i przebudowa instalacji hydrantowej

...

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na Dostawę energii elektrycznej na potrzeby PWiK Sp. z o.o. w Koninie

26.02.2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę...

Czytaj więcej
Czytaj więcej Badania wody