Jak podpisać umowę z PWiK

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.06.123.858) dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

W CELU ZAWARCIA UMOWY NALEŻY:

1. Wystosować do PWiK Sp. z o.o. wniosek o zawarcie umowy (formularz do pobrania).

Wniosek zawiera następujące dane:
w przypadku osób fizycznych:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania / adres korespondencyjny
 • adres punktu, którego umowa ma dotyczyć
 • PESEL

Do wniosku należy załączyć kopię aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości.

w przypadku osób prawnych – podmiotów gospodarczych:

 • nazwa podmiotu
 • adres korespondencyjny
 • adres punktu, którego umowa ma dotyczyć
 • miejsce rejestracji i nr KRS
 • nr NIP
 • nr REGON

Wniosek można:
1. Przesłać pocztą na adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Poznańska 49
62-510 Konin

 1. Wysłać na adres:

bok@pwik-konin.com.pl

 1. Wrzucić do skrzynki umieszczonej obok furtki na wjeździe do Przedsiębiorstwa.

Po wpłynięciu Państwa pisma do Spółki, BOK zrealizuje Państwa prośbę i stosowny dokument wyśle do Państwa Pocztą.

Godziny pracy DOK:
poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00

Kontakt BOK:

63 240-39-99