Jak przepisać umowę?

Jeżeli zakupili Państwo lub sprzedali nieruchomość, która obsługiwana była przez nasze Przedsiębiorstwo w zakresie dostaw wody i/lub odbioru ścieków, należy przepisać umowę o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków na nowego właściciela nieruchomości.

W TYM CELU NALEŻY:

 1. Zgromadzić poniższe dokumenty i skontaktować się z Działem Obsługi Klienta (DOK), ul.  Poznańska 49, w Koninie: w przypadku osób fizycznych:
  • wypełniony Wniosek o zawarcie umowy – Formularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz)
  • tytuł prawny nabycia nieruchomości (Akt notarialny/ Wypis z Księgi Wieczystej/ Postanowienie sądowe)
  • protokół zdawczo-odbiorczy, zawierający dane: adres nabytej/ sprzedanej nieruchomości, datę przejęcia/ przekazania nieruchomości, numer wodomierza, stan wodomierza lub oświadczenie o kontynuacji rozliczeń – w przypadku braku protokołu zdawczo-odbiorczego

  w przypadku osób prawnych – podmiotów gospodarczych

  • wypełniony Wniosek o zawarcie umowy – Formularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz)
  • akt własności lub umowa kupna-sprzedaży lub umowa najmu
  • wypis z KRS-u lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
  • numer NIP
  • numer REGON
  • protokół zdawczo-odbiorczy, zawierający dane: adres nabytej/ sprzedanej nieruchomości, datę przejęcia/ przekazania nieruchomości, numer wodomierza, stan wodomierza lub oświadczenie o kontynuacji rozliczeń – w przypadku braku protokołu zdawczo-odbiorczego. Oświadczenie właściciela obiektu o przyjęciu zobowiązań wobec Przedsiębiorstwa w sytuacji powstania zadłużenia

  Wniosek można:
  1. Przesłać pocztą na adres:
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  ul. Poznańska 49
  62-510 Konin

  1. Wysłać na adres:

  bok@pwik-konin.com.pl

  1. Wrzucić do skrzynki umieszczonej obok furtki na wjeździe do Przedsiębiorstwa.

  Po wpłynięciu Państwa pisma do Spółki, BOK zrealizuje Państwa prośbę i stosowny dokument wyśle do Państwa Pocztą.

  Godziny pracy DOK:
  poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00

  Kontakt BOK:

  63 240-39-99

 2. Pracownik DOK-u, po otrzymaniu powyższych dokumentów, przygotuje odpowiednią umowę dla nowego właściciela nieruchomości. Po jej przygotowaniu zostaną Państwo poinformowani o dalszych krokach związanych z finalizacją sprawy. Poprzedni właściciel nieruchomości otrzyma fakturę końcową (rozliczeniową).
 3. W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny
  DOK – 63 240 39 99.